lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0172 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 มิ.ย. 2560 17:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0158 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2560 15:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0157 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2560 12:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0150 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
13 มี.ค. 2560 18:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0149 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
13 มี.ค. 2560 18:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0121 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
12 ม.ค. 2560 22:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0134 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
12 ม.ค. 2560 22:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0136 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
12 ม.ค. 2560 22:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0131 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
21 ธ.ค. 2559 20:06 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0127 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
13 ธ.ค. 2559 16:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0117 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
31 ต.ค. 2559 10:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0115 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
12 ต.ค. 2559 14:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0112 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
9 ต.ค. 2559 16:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0099 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
30 ก.ย. 2559 10:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0107 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
30 ก.ย. 2559 10:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0109 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
30 ก.ย. 2559 10:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0096 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2559 15:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0085 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2559 19:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0088 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2559 19:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0089 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2559 19:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0091 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2559 19:29 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0084 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
29 ก.ค. 2559 22:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0077 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
24 ก.ค. 2559 16:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0070 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
24 ก.ค. 2559 16:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0076 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
24 ก.ค. 2559 16:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0081 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
24 ก.ค. 2559 16:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0073 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
14 ก.ค. 2559 10:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0072 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
14 ก.ค. 2559 10:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0071 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
14 ก.ค. 2559 10:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0069 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
7 ก.ค. 2559 17:06 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1
2
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 58 พัสดุ

สินค้าแนะนำ

2,290.00 บาท
  • สั่งซื้อ
450.00 บาท
  • สั่งซื้อ
450.00 บาท
  • สั่งซื้อ
450.00 บาท
  • สั่งซื้อ
490.00 บาท
  • สั่งซื้อ
490.00 บาท
  • สั่งซื้อ
450.00 บาท
  • สั่งซื้อ
450.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

0886684400
facebook

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านZeeTuRa.com
ZeeTuRa.com
จำหน่ายน้ำหอมฟีโรโมน นำเข้าจากแล็ปในสหรัฐ อเมริกา เริ่มต้นเพียง 350 บาทเท่านั้น โทร 088-668-4400
เบอร์โทร : 0886684400
อีเมล : zeetura@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top